Σιφώνια και Βαλβίδες

Σιφώνια και Βαλβίδες

Σιφώνι Νιπτ. Τάπας ( Σαγρέ)

Σιφώνι Νιπτ. Ποτήρι ( τ. Grohe) 

Βαλβίδα Νιπτήρος

Βαλβίδα Ντουζιέρας